Advokátní kancelář

Mgr. Michal Mleziva, LL.M.

Odborné advokátní služby | Praha | Most

Moje služby

Zastupování v řízeních před soudy

Není-li již možné mimosoudní vyřešení sporu, zastupuji klienty v řízeních před civilními soudy, počínaje sepsáním návrhu (žaloby), až po výkon rozhodnutí (exekuci).

Sousedská práva, náhrada škody, vypořádání SJM, výživné, neplatnost právního jednání či pracovní právo

Jako advokát s generální praxí poskytuji svým klientům právní služby ve všech životních situacích.

Obhajoba v trestním řízení i zastoupení poškozeného

Působím jako obhájce obviněných v trestních řízeních vč. přestupkových řízení. Právní služby poskytuji rovněž jako zmocněnec poškozených, a to počínaje sepsáním trestního oznámení.

Insolvence a exekuce

Je proti Vám vedena exekuce a měla by být zastavena? Chcete podat návrh na oddlužení (osobní bankrot)? Své klienty zastupuji v exekučních i insolvenčních řízeních.

Nemovitostní smlouvy

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Pomohu Vám s vypracováním či kontrolou smluvní dokumentace - rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy a smlouvy o úschově.

Obchodní právo

Svým klientům pomáhá při založení společnosti, změně společenské smlouvy či převodu obchodního podílu.
  • Úvodní konzultace není zpoplatněna.
  • Klienty průběžně informuji o vývoji jejich záležitosti. Záleží mi na tom, aby klient dopředu věděl, jaké budou následovat kroky.
  • Pobočka Praha 1, Divadelní 1052/16, 110 00 Praha 1

  • Kancelář Most, Vítězslava Nezvala 2498, 434 01 Most