Smluvní odměna

Poskytované právní služby jsou stanovovány buď smluvně nebo mimosmluvně. Mimosmluvní odměna je účtována dle vyhlášky.
Smluvní odměna je účtovaná jako hodinová nebo úkonová, a to v závislosti na charakteru a předpokládané obtížnosti věci.

Úkonem právní služby je zejména:

 • převzetí věci
 • sepsání výzvy, vyjádření protistraně
 • sepsání a podání návrhu soudu ( zejména návrh na vydání platebního rozkazu, žaloby, návrhu na rozvod manželství, návrhu na zahájení řízení o úpravě poměrů k nezletilým, trestní oznámení )
 • účast u soudního jednání, výslechu, podaného vysvětlení apod.
 • sepsání a podání opravného prostředku
 • porada ve věci

Ceník mimosmluvních odměn za právní služby:

 • převzetí úkon právní služby ve věci rozvodu manželství činí 2.000,-Kč
 • úkon právní služby ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem činí 1.800,-Kč
 • úkon právní služby ve správním řízení vč. řízení o přestupcích činí 2.000,-Kč
 • sepsání kupní nebo darovací smlouvy o převodu nemovitosti - od 2.000,-Kč ( v závislosti na náročnosti )
 • sepsání smlouvy o nájmu - od 2.000,-Kč
 • sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene - od 1.500,-Kč
 • sepsání smlouvy o zrušení věcného břemene - od 1.500,-Kč

Advokátní úschovy

 • úschova do 499.000,-Kč - 2.500,-Kč
 • úschova do 2.000.000,-Kč - 3.000,-Kč
 • úschova do 4.999.000,-Kč - 4.000,-Kč
 • úschova do 10.000.000,-Kč -5.000,-Kč
 • úschova listin - 1.000,-Kč
 • doručení listin Katastrálnímu úřadu - 1.000,-Kč